Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Nhựa Tái Sinh (GRS)

Nhựa Tái Sinh (GRS)

Nhựa Tái Sinh (GRS)

Giá: Liên hệ

Màng Phủ Rau Màu

Màng Phủ Rau Màu

Giá: Liên hệ

Màng Phủ Nông Nghiệp

Màng Phủ Nông Nghiệp

Giá: Liên hệ

Nhựa Nhúng PE-50

Nhựa Nhúng PE-50

Giá: Liên hệ

Hotline
HOTLINE0933316968