Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Giao Nhận

  Hình thức giao hàng: theo thỏa thuận.

  Thời gian giao hàng:

  • Trong vòng 7 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng.
  • Đối với hàng hóa cần thời gian sản xuất thì hai bên sẽ thỏa thuận thời gian giao hàng.

  Về phí vận chuyển: theo thỏa thuận.

  Hotline
  HOTLINE0933316968