Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Thanh Toán

    • Thanh toán 100% trước khi nhận hàng.
    • Đối với hàng hóa cần thời gian sản xuất, tạm ứng 50% khi đặt hàng, 50% còn lại thanh toán khi nhận hàng.
    Hotline
    HOTLINE0933316968