Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Bảo Hành

    • Trách nhiệm chất lượng sản phẩm chuyển giao cho bên mua kể từ khi hai bên ký biên bản bàn giao hàng hóa.
    • Đối với hàng hóa sau khi bàn giao cho bên mua mà phát hiện, chứng minh lỗi thuộc bên bán thì bên bán sẽ xem xét đổi trả hàng hóa tương ứng hoặc bù trừ sản phẩm khác (nếu có). Thời gian đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
    • Sản phẩm đổi trả cần nguyên vẹn bao bì, nhãn mác như khi nhận hàng lúc đầu.
    Hotline
    HOTLINE0933316968