Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Nhựa Sinh Học

Túi đựng trái cây

Túi đựng trái cây

Giá: Liên hệ

Bao tay

Bao tay

Giá: Liên hệ

Túi Hột Xoài

Túi Hột Xoài

Giá: Liên hệ

Túi shopping (T-shirt)

Túi shopping (T-shirt)

Giá: Liên hệ

Túi cuộn thực phẩm

Túi cuộn thực phẩm

Giá: Liên hệ

Ống hút bã mía

Ống hút bã mía

Giá: Liên hệ

Ly tumber từ bã cà phê

Ly tumber từ bã cà phê

Giá: Liên hệ

Compost thổi màng

Compost thổi màng

Giá: Liên hệ

Bio tinh bột

Bio tinh bột

Giá: Liên hệ

Ống  hút tinh bột

Ống hút tinh bột

Giá: Liên hệ

Muỗng - dao - nĩa

Muỗng - dao - nĩa

Giá: Liên hệ

Compost ép phun

Compost ép phun

Giá: Liên hệ

Bio Coffee

Bio Coffee

Giá: Liên hệ

Bao trùm buồng chuối

Bao trùm buồng chuối

Giá: Liên hệ

Compost ép đùn

Compost ép đùn

Giá: Liên hệ

Túi lồng bao PP

Túi lồng bao PP

Giá: Liên hệ

PLA nguyên sinh

PLA nguyên sinh

Giá: Liên hệ

PBAT nguyên sinh

PBAT nguyên sinh

Giá: Liên hệ

Nhựa PBS

Nhựa PBS

Giá: Liên hệ

HOTLINE0933316968