Hale Bioplastics - " Improve Environment, Increase Customer Value"

Email: lhanhdpm@gmail.com

Hotline liên hệ: 0933316968

Tiếng Việt Tiếng Anh

Chứng Chỉ Chất Lượng

  Đối với Nhựa thân thiện (biobased), Công ty Hà Lê có các chứng chỉ chất lượng sau:

  DIN certificate

  chung-chi-beta-analytics

  chung-chi-beta-analytics

  chung-chi-vina-control

  chung-chi-vina-control

  chung-chi-pasteur

  chung-chi-pasteur

   

  Hotline
  HOTLINE0933316968